Správy z odvetvia

Princíp lineárneho aktuátora satelitného prijímača

2020-01-18
1. Princíp lineárneho aktuátora satelitného prijímača -- Úvod

Lineárny pohon satelitného prijímača, tiež známy ako motor s tlačnou tyčou, elektrický valec a lineárny pohon. Lineárny pohon satelitného prijímača je druh elektrického hnacieho zariadenia, ktoré transformuje rotačný pohyb motora na lineárny vratný pohyb tlačnej tyče. Môže byť použitý v rôznych jednoduchých alebo zložitých procesoch ako výkonný stroj na dosiahnutie účelu diaľkového ovládania, centralizovaného ovládania alebo automatického ovládania.

2. Princíp štruktúry lineárneho ovládača satelitného prijímača

lineárne pohony sú nový typ elektrického pohonu. Je to hlavne nový lineárny pohon zložený z hnacieho motora, redukčného prevodu, skrutky, matice, vodiacej objímky, tlačnej tyče, posuvného sedadla, pružiny, plášťa, turbíny, mikro spínača na ovládanie pohybu a ďalších mechanizmov, ktoré dokážu realizovať diaľkové ovládanie a centralizované ovládanie. .


3. Princíp lineárneho aktuátora satelitného prijímača

Lineárny pohon satelitného prijímača je druh elektrického hnacieho zariadenia, ktoré transformuje rotačný pohyb motora na lineárny vratný pohyb tlačnej tyče. Jeho princíp spočíva v tom, že po spomalení motora prevodom poháňa dvojicu skrutkových matíc, aby sa rotačný pohyb motora zmenil na lineárny pohyb. Činnosť tlačnej tyče môže byť dokončená pomocou kladného a záporného otáčania motora, ako je otáčanie a trasenie je možné dokončiť rôznymi pákami, vahadlami alebo ojnicami a inými mechanizmami Komplexné pôsobenie zmenou dĺžky ramena páky sa môže zvýšiť alebo zvýšiť zdvih.


4. Princíp lineárneho aktuátora satelitného prijímača - Aplikácia

Lineárny pohon satelitného prijímača je univerzálne pomocné hnacie zariadenie, ktoré môže byť široko používané v elektroenergetike, strojárstve, metalurgii, doprave, baníctve, ropnom priemysle, chemickom priemysle, zdvíhaní, preprave, stavebníctve, spracovaní obilia a iných priemyselných odvetviach. Je to hlavne preto, že má mnoho výhod, ako je spoľahlivý výkon, citlivé pôsobenie, stabilná prevádzka, rovnaká tlačná a ťahová sila a dobrá prispôsobivosť prostrediu.